Ochrana osobných údajov

Kladieme mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu www.eshop-prirodzene.materstvo.sk. Zhromažďujeme len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou a objednávkou.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužívaniu neoprávnenou osobou. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame. 

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi. 

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov. 

Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich neposkytneme tretiemu subjektu a použijeme ich v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.